Diyetisyenlerin Rolü Önem Kazanıyor

Yeni bir yüzyıla girerken dünyada diyetin hastalıklarla ilişkisi daha iyi anlaşılmıştır. Gelişmiş ülkelerde halkın sağlıklı beslenme konusunda daha bilinçli hale gelmesi ile birlikte, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıkların hızlarında yavaşlama ve hatta bir miktar düşüş görüldü. Ülkemizde de beslenme ve diyet uzmanlarının sağlıklı ve dengeli beslenme konusundaki eğitici programları toplumun bu konudaki yanlış inanışlarını değiştirmeye başladı. Bireyler kendi ideal kilolarına yaklaştıkça yaşamın daha sağlıklı ve rahat olduğunu gördüler ve çevrelerini de bu konuda etkilediler.

 

Yıllarca insanlar zayıflamak için duydukları her diyet programını not edip harfi harfine uygulamalarına rağmen bir netice alamadılar. Üstelik zayıflamak ve rejim yapmak uğruna sağlıklarını bozup doktora gitmek zorunda kaldılar. Moda olan otantik ve farklı ülkelerin diyetlerini uyguladılar. Bu diyetler Türk insanının sosyal, ekonomik ve kültürel yeme alışkanlıkları ile bağdaşmadı. Sonuç itibariyle giderek diyetin kişinin bireysel özelliklerine ve yaşam tarzına uygun olması gerektiği bilinci oturmaya başladı. Tek tip insan olmadığına göre tek tip de diyet olamayacağı görüşü yerleşmeye başladı. Kalıcı kilo vermeyi isteyen ve birkaç günde mucize beklemeyen kişilerin ideal kilosuna kavuşabildiklerini yaşayarak, bizzat çevrelerindeki arkadaşlarında gördüler. Ayrıca kilo problemi olmayan entelektüel kişilerin de sağlıklı, dengeli ve doğru beslenmeyi öğrenme istekleri giderek artmaya başladı.Toplum bilinçlendikçe “can boğazdan gelir” zihniyetinin yerini “can boğazdan gider” görüşü almaya başladı.

 

Günümüzde modern giyim tarzı, güzellik imajı ve estetik kaygılar, insanları ideal ölçülerde olmaya, giydiklerini yakıştırmaya özendirdi. Hem fiziki görünümlerine,  hem de sağlıklarına daha fazla önem vermeye başladılar. Aslında ideal ölçüler ile sağlıklı olmak birbiriyle yakın ilişkilidir. Her bireyin ideal ölçüsü farklıdır. Kendi ideal ölçüsünde olmayanların tam sağlıklı oldukları söylenemez. Bu konuya bayanların ilgisi daha fazladır, ancak erkeklerin de ilgisiz olduğu söylenemez. Gün geçtikçe erkeklerin de dengeli ve sağlıklı beslenme, ideal kiloyu koruma konusundaki bilinci artmaktadır.

İşte bütün bu nedenler doğru, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bir beslenme ve diyet uzmanından yardım alma eğilimini giderek arttırmış ve bu mesleğin öne çıkmasına neden olmuştur.